Услуге

Курсеви

Курс за оспособљавање за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације

24.08.2015.

Завод ЗА биоциде и медицинску екологију, у складу са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Сл. лист СРЈ, бр. 27/97), организује Курс за оспособљавање за рад са биоцидима

Увод у Курс за оспособљавање за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације

04.05.2015.

Завод за биоциде и медицинску екологију, у складу са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Сл. лист СРЈ, бр. 27/97), организује Курс за оспособљавање за рад са биоцидима

Курс за фумигације

25.02.2015.

Завод ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ, у складу са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Сл. лист СРЈ, бр . 27/97), организује Курс за фумигације у просторијама за чува

Курс за оспособљавање за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације

06.03.2015.

Завод ЗА биоциде и медицинску екологију, у складу са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Сл. лист СРЈ, бр. 27/97), организује Курс за оспособљавање за рад са биоцидима

zavod za akreditaciju zuszavod za biocide i medicinsku biologiju

 

Obavestenje

Obavestenje

Obavestenje

Obavestenje

 

 

 

 

 

Akreditacija

 

 


akreditacija pdf Preuzmite izveštaj u PDF-u