Услуге

Seminari

Курс за фумигације

12.01.2015.

Завод ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ, у складу са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Сл. лист СРЈ, бр . 27/97), организује Курс за фумигације у просторијама за чува

Курс за оспособљавање за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације

26.03.2014.

Завод ЗА биоциде и медицинску екологију, у складу са Одлуком о условима које морају испуњавати правна лица и предузетници у обављању дезинфекције, дезинсекције и дератизације (Сл. лист СРЈ, бр. 27/97), организује Курс за оспособљавање за рад са биоцидима

Курс за оспособљавање за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације

28.08.2012.

Домаћи курс прве категорије „Курс за оспособљавање за рад са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације“ 01. до 05. октобра 2012. године.

Релиценца

28.08.2012.

Иновације у раду са биоцидима у области дезинфекције, дезинсекције и дератизације27. 09. 2012.г. у 10:00

zavod za akreditaciju zuszavod za biocide i medicinsku biologiju

 

Obavestenje

Obavestenje

 

 

 

 

 

Akreditacija

 

 


akreditacija pdf Preuzmite izveštaj u PDF-u