Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Upravljanje infektivnim medicinskim otpadom

28.02.2012

Akreditovan od strane Lekarske komore Srbije (u dokumentu pod nazivom „Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE Srbije maj 2012. “, Test - br. A-1-1503/2012 iz Odluke br. 153-02-1464/2012-01 od datuma: 17.05.2012. godine)


Test se organizuje za lekare, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i sve zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su uključeni u proces uklanjanja medicinskog otpada u okviru kontinuirane medicinske edukacije.


Polaznicima koji uspešno obave edukaciju pripada 3 boda, a predavaču 2x2 dva boda.TERMIN: 30. oktobar 2012. godine. Predavanja počinju u utorak 30. oktobra u 1000 časova.


PRIJAVLjIVANjE: Prijavljivanje učesnika organizatoru (Zavod za biocide i medicinsku ekologiju) se može izvršiti faksom na broj: (011) 305 40 44 ili na telefon (011) 30 54 016 , a osoba za kontakt je dr Ana Lončar.Kotizacija iznosi 1000,00 din. Uplate vršiti na račun broj 840-644667-16 sa obaveznim pozivom na broj 303. Kao dokaz o izvršenoj uplati poneti sa sobom primerak izvršene uplate (uplatnice).
Pregledano : 1742