Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Obaveštenje o insektu Paederus

19.07.2017

Insekti roda Paederus.

Rod Paederus (red tvrdokrilci) obuhvata oko 600 vrsta predatorskih insekata malih telesnih dimenzija (do 1 cm), široko rasprostranjenih u svetu. Odlikuju se izduženim telom, kratkim krilima i abdomenom koji, kada su uznemirene, savijaju iznad tela što im daje karakterističan izgled. Iako najveći broj vrsta poseduje sposobnost letenja, većina se kreće hodanjem po podlozi. Preferiraju vlažna staništa, kao što su opalo lišće i organska materija (biljnog ili životinjskog porekla) u raspadanju. Uglavnom se javljaju nakon kišnog perioda. Iako sličnog izgleda, ne treba ih mešati sa uholažama koje pripadaju drugom redu insekata.
Vrste ovog roda su značajne sa medicinskog aspekta jer njihova hemolimfa sadrži supstancu označenu kao pederin, koja u kontaktu sa kožom dovodi do iritacije i crvenila poznatog kao linearni dermatitis (dermatitis linearis) tj. Paederus dermatitis. Sam insekt ne grize niti bode, ali ukoliko se zdrobi dolazi do otpuštanja pomenute supstance. S obzirom da ih privlači svetlost, adultne jedinke nenamerno dolaze u kontakt sa ljudima koji ih u svojoj odbrani gnječe pri čemu dolazi do oslobađanja toksične supstance. Prvi znaci iritacije uočljivi su tek nakon 24 do 36 časova, kada se na koži javlja crvenilo čije dimenzije i oblik odgovaraju količini toksina koji je ispušten. Iritacija je praćena osećajem peckanja, a do povlačenja crvenila najčešće dolazi nakon 10 do 12 dana. Iritacija se u većini slučajeva javlja na delovima tela koji su izloženi, kao što su vrat i lice, ali se može desiti da se toksin rukama prenese i na oči.
Vrste ovog roda su zapravo korisne jer predstavljaju značajne predatore insekata i grinja koje prave velike štete u poljoprivredi. U našoj fauni su najčešće vrste Paederus fuscipes i Paederus littoralis.

Preventivne mere:
1. Izbegavati prirodna staništa u kojima se sreću ovi insekti (opalo lišće, vlažno zemljište)
2. Ukoliko se nađete u prirodi neophodno je zaštititi vrat, ruke i noge


Prva pomoć:
Ukoliko dođe do kontakta sa insektom ne razmazivati sadržaj (hemolimfu) insekta po koži, isprati vodom i sapunicom, zaštititi sterilnom gazom zbog moguće kontaminacije ledirane površine kože i javiti se lekaru radi daljeg lečenja jer se u periodu od 24 do 36 časova javljaju plikovi (bule) na koži, ali i zbog moguće infekcije bakterijom iz roda Pseudomonas koje žive u telu insekta.


Pregledano : 1264