Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Test: „Upravljanje infektivnim medicinskim otpadom“

11.06.2012

Akreditovan od strane Lekarske komore Srbije (u dokumentu pod nazivom „Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE Srbije maj 2012. “, Test - br. A-1-1503/2012 iz Odluke br. 153-02-1464/2012-01 od datuma: 17.05.2012. godine)


Test se organizuje za lekare, stomatologe, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i sve zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike koji su uključeni u proces uklanjanja medicinskog otpada u okviru kontinuirane medicinske edukacije.


Polaznicima koji uspešno obave edukaciju pripada 3 boda, a predavaču 2x2 dva boda.PRIJAVLjIVANjE: Prijavljivanje učesnika organizatoru (Zavod za biocide i medicinsku ekologiju) se može izvršiti faksom na broj: (011) 305 40 44 ili na telefon (011) 30 54 016 , a osoba za kontakt je dr Ana Lončar.Kotizacija iznosi 1000,00 din. Uplate vršiti na račun broj 840-644667-16 sa obaveznim pozivom na broj 303. Kao dokaz o izvršenoj uplati poneti sa sobom primerak izvršene uplate (uplatnice).
Pregledano : 1678