Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Informacija o rezultatima detekcije virusa Zapadnog Nila u populaciji komaraca

21.06.2018

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je u okviru Projekta „Entomološki nadzor komaraca i detekcija izazivača vektorskih zaraznih bolesti - groznice Zapadnog Nila, denga, čikungunje, Zika groznice i malarije“ vršio uzorkovanje i analizu komaraca na prisustvo navedenih izazivača bolesti. Komarci su uzorkovani na teritoriji sedamnaest beogradskih opština i u gradovima Pančevo i Kikinda. Ispitivanjem zbirnih uzoraka komaraca vrste Culex pipiens pipiens u laboratoriji Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, primenom metode RT-PCR, utvrđeno je prisustvo genoma virusa GZN u šest uzoraka komaraca sa teritorije opštine Pančevo i šest uzoraka sa teritorije Beograda.


Na teritoriji Pančeva rezultati sa pozitivnim prisustvom virusa Zapadnog Nila pronađeni su u opštinama: Glogonj, Jabuka, Ivanovo, Starčevo, Vojlovica, Omoljica

Na teritoriji Beograda rezultati sa pozitivnim prisustvom virusa Zapadnog Nila pronađeni su u opštinama: Čukarica( Julino Brdo), Palilula( Mali Zbeg, Mali Raj, Grge Andrijanovića 2, Grge Andrijanovića 4, Braće Marić)


Ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju su na svim pozitivnim lokalitetima izvršile suzbijanje odraslih formi komaraca uređajima sa zemlјe i u kontrolnom monitoringu nakon suzbijanja brojnost komaraca je bila izuzetno niska i nije bilo pozitivnih komaraca na prisustvo virusa Zapadnog Nila.

Tokom cele sezone aktivnosti komaraca u 2018.godini, ekipe Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju će nastaviti praćenje brojnosti populacija komaraca i zastuplјenost vrsta u njima, kao i detekciju virusa groznice Zapadnog Nila, denga i čikungunja groznice i malarije u uzorcima po planiranom rasporedu. U zavisnosti od dobijenih rezultata preporučiće se preduzimanje dodatnih mera u cilјu regulacije brojnosti komaraca uz redovne preventivne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.Pregledano : 498