Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Obaveštenje o relicenci, dan ponedeljak 05.11.2018.godine

09.10.2018

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, u skladu sa odlukom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica i preduzetnici u obavljanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Sl. list SRJ, br. 27/97), organizuje Inovacije u radu sa biocidima u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za osobe koje su pohađale Kurs osposobljavanja za rad sa biocidima u programima javnog zdravlja koji Zavod organizuje.

TERMIN:
Konsultacije i provera znanja u radu sa biocidima u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije će se održati u ponedeljak 05. novembra 2018. godine, sa početkom u 10:00 časova.

MESTO:
Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, ul. Trebevićka 16, Beograd.

USLOVI ZA POLAZNIKE:
Dokaz o prethodno pohađanom kursu za rad sa biocidima u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju ili Vojnomedicinskoj akademiji.

PRIJAVLJIVANJE:
Prijavljivanje se mora obaviti minimum tri dana pre termina održavanja relicence. Broj polaznika je ograničen.
Prijavljivanje učesnika organizatoru se vrši na broj: (011) 3054 019, mobilni (064) 822 6912 i (064) 822 6959, ili putem e-maila dejan.mitrovic.dr@gmail.com ili katarinaserovic.zbme@gmail.com. Kontakt osoba je dr Dejan Mitrović.

PLAĆANJE:
Kotizacija u iznosu od 10.000,00 dinara (sa uračunatim PDV-om) se uplaćuje na račun Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd, ul. Trebevićka 16, broj ž.r:310 - 216424 – 65 NLB, sa pozivom na broj profakture.


Preuzmite dokument
Pregledano : 26