Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Obaveštenje o relicenci, dan - 13.12.2018.godine

26.11.2018

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, u skladu sa odlukom o uslovima koje moraju ispunjavati pravna lica i preduzetnici u obavlјanju dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i fumigacije. (Sl. list SRJ, br. 27/97), organizuje Inovacije u radu sa biocidima u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije , kai fumigacije za osobe koje su pohađale Kurs osposoblјavanja za rad sa biocidima u programima javnog zdravlјa i kurs fumigacije koje Zavod organizuje.

TERMIN:
Konsultacije i provera znanja u radu sa biocidima u oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i iz oblasti fumigacije će se održati u četvrtak 13. decembra 2018. godine, sa početkom u 10:00 časova.

MESTO:
Zavod za biocide i medicinsku ekologiju, ul. Trebevićka 16, Beograd.

USLOVI ZA POLAZNIKE:
Dokaz o prethodno pohađanom kursu za rad sa biocidima, odnosno kursu fumigacije u Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju ili Vojnomedicinskoj akademiji.

PRIJAVLjIVANјE:
Prijavlјivanje se mora obaviti minimum tri dana pre termina održavanja relicence. Broj polaznika je ograničen.
Prijavlјivanje učesnika organizatoru se vrši na broj: (011) 3054 019, mobilni (064) 822 6912 i (064) 822 6959, ili putem e-maila dejan.mitrovic.dr@gmail.com ili katarinaserovic.zbme@gmail.com. Kontakt osoba je dr Dejan Mitrović.

PLAĆANјE:
Kotizacija u iznosu od 10.000,00 dinara za oblasti dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, odnosno 7.200,00 za oblast fumigacije (sa uračunatim PDV-om) se uplaćuje na račun Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, Beograd, ul. Trebevićka 16, broj ž.r:310 - 216424 – 65 NLB, sa pozivom na broj profakture.Preuzmite dokument
Pregledano : 40