Beograd

%

,

km/h

hPa

FUMIGACIJA

Fumigacija je postupak u kojem se na određenoj temperaturi, vlažnosti i pritisku stvara toksični gas koji u određenim koncetracijama izaziva smrtnost štetnih insekata.
Proces fumigacije može se izvoditi ručno i mehanizovano.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju profesionalno pruža usluge iz oblasti fumigacije ručnim metodata i metodama pomoću mehanizacije u:
– Silosima
– Mlinovima
– Konditorskoj industriji
– Drvnoj industriji
– Muzejima, manastirima (ikonostasi)
– Zrnastoj robi ispod folije
– Transportnim sredstvima ( kamioni, vagoni, brodovi….)