Beograd

+20.1°

19.08.2019.

max: 33.5

min: 19

20.08.2019.

max: 34.5

min: 22

21.08.2019.

max: 30.5

min: 20.5

22.08.2019.

max: 28.9

min: 17.6

23.08.2019.

max: 29.3

min: 16.4

24.08.2019.

max: 32.5

min: 16.1

25.08.2019.

max: 32.9

min: 18.8

52%

Juznoistocni,

8.6km/h

1016hPa

MISIJA ZAVODA ZA BIOCIDE I MEDICINSKU EOKOLOGIJU

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju je zdravstvena ustanova u mreži zdravstvenih ustanova koja posluje u državnoj svojini a osnivač je grad Beograd.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju obavlja zdravstvenu delatnost na više nivoa zdravstvene zaštite iz oblasti preventivne zdravstvene zaštite stanovništva od zaraznih bolesti.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju sprovodi mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti u zdravstvenim i drugim ustanovama, u skladu sa zakonom.

Preventivna usluge koje pruža Zavod za biocide i medicinsku ekologiju zasnovana je na najboljim dokazima iz prakse i istraživanjima, a u skladu je sa najvišim profesionalnim i etičkim standardima.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju utvrđuje i prati sprovođenje jedinstvene doktrine u primeni biocida u sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i sprovodi programe medicinske ekologije kroz procenu rizika u primeni biocida.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Na IX redovnom sastanku Srpskog lekarskog društva, oktobra 1891. godine doneta je odluka o osnivanju Zavoda za dezinfekciju, a dr Milan Jovanović-Batut je dobio obavezu da napravi projekat o osnivanju Zavoda. Dezinfekcioni zavod sagrađen je oktobra 1893. godine na Vračaru i bio je jedna od prvih preventivnih zdravstvenih ustanova na Balkanu.

Nova zgrada sagrađena je krajem 1933. godine na inicijativu dr M. Bulija, v.d. šefa Odseka javne higijene, sa najsavremenijom opremom i uređenjem u Evropi toga vremena.

Zbog izgradnje mosta Gazela stara zgrada je porušena 1968.godine, a sagrađena je nova u Trebevićkoj ulici, gde se Zavod i danas nalazi.