Beograd

+20.1°

19.08.2019.

max: 33.5

min: 19

20.08.2019.

max: 34.5

min: 22

21.08.2019.

max: 30.5

min: 20.5

22.08.2019.

max: 28.9

min: 17.6

23.08.2019.

max: 29.3

min: 16.4

24.08.2019.

max: 32.5

min: 16.1

25.08.2019.

max: 32.9

min: 18.8

52%

Juznoistocni,

8.6km/h

1016hPa

МИСИЈА ЗАВОДА ЗА БИОЦИДЕ И МЕДИЦИНСКУ ЕОКОЛОГИЈУ

Завод за биоциде и медицинску екологију је здравствена установа у мрежи здравствених установа која послује у државној својини а оснивач је град Београд.

Завод за биоциде и медицинску екологију обавља здравствену делатност на више нивоа здравствене заштите из области превентивне здравствене заштите становништва од заразних болести.

Завод за биоциде и медицинску екологију спроводи мере дезинфекције, дезинсекције и дератизације у спречавању и сузбијању заразних болести у здравственим и другим установама, у складу са законом.

Превентивна услуге које пружа Завод за биоциде и медицинску екологију заснована је на најбољим доказима из праксе и истраживањима, а у складу је са највишим професионалним и етичким стандардима.

Завод за биоциде и медицинску екологију утврђује и прати спровођење јединствене доктрине у примени биоцида у спречавању и сузбијању заразних болести и спроводи програме медицинске екологије кроз процену ризика у примени биоцида.

Завод за биоциде и медицинску екологију обавља и друге послове, у складу са законом.

На ИX редовном састанку Српског лекарског друштва, октобра 1891. године донета је одлука о оснивању Завода за дезинфекцију, а др Милан Јовановић-Батут је добио обавезу да направи пројекат о оснивању Завода. Дезинфекциони завод саграђен је октобра 1893. године на Врачару и био је једна од првих превентивних здравствених установа на Балкану.

Нова зграда саграђена је крајем 1933. године на иницијативу др М. Булија, в.д. шефа Одсека јавне хигијене, са најсавременијом опремом и уређењем у Европи тога времена.

Због изградње моста Газела стара зграда је порушена 1968.године, а саграђена је нова у Требевићкој улици, где се Завод и данас налази.