Javne nabavke

Статус:
Број набавке:
Објављено од: Објављено до:
Рок доставе од: Рок доставе до:
Предмет набавке:
Врста поступка:
Рок за достављање понуда: 16.01.2018
Рок за достављање понуда: 16.01.2018
Рок за достављање понуда: 12.01.2018
Рок за достављање понуда: 09.01.2018
Рок за достављање понуда: 16.01.2018
Рок за достављање понуда: 04.01.2018
Рок за достављање понуда: 04.01.2018
Рок за достављање понуда: 04.01.2018
Рок за достављање понуда: 26.12.2017
Рок за достављање понуда: 08.01.2018
Рок за достављање понуда: 25.12.2017
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Рок за достављање понуда: 15.12.2017
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Рок за достављање понуда: 13.12.2017
Рок за достављање понуда: 27.12.2017
Рок за достављање понуда: 17.11.2017
Рок за достављање понуда: 09.11.2017
Рок за достављање понуда: 07.11.2017
Рок за достављање понуда: 10.11.2017
Рок за достављање понуда: 31.10.2017
Рок за достављање понуда: 28.10.2017
Рок за достављање понуда: 31.10.2017
Рок за достављање понуда: 21.10.2017
Рок за достављање понуда: 21.10.2017
Рок за достављање понуда: 19.10.2017
Рок за достављање понуда: 16.10.2017
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Рок за достављање понуда: 09.10.2017
Рок за достављање понуда: 06.10.2017
Рок за достављање понуда: 13.10.2017
Рок за достављање понуда: 05.10.2017
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Рок за достављање понуда: 27.09.2017
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Рок за достављање понуда: 26.09.2017
Датум објављивања: 2017-09-26.
Јавна набавка парафин ЈН МВ 2572017
Рок за достављање понуда: 15.09.2017
Рок за достављање понуда: 25.09.2017
Датум објављивања: 2017-09-15.
Кукурузна прекрупа ЈН МВ 24/2017
Рок за достављање понуда: 11.09.2017
Рок за достављање понуда: 19.09.2017
Рок за достављање понуда: 10.09.2017
Рок за достављање понуда: 07.09.2017
Рок за достављање понуда: 04.09.2017
Рок за достављање понуда: 01.09.2017
Рок за достављање понуда: 05.09.2017
Рок за достављање понуда: 25.08.2017
Рок за достављање понуда: 31.08.2017
Датум објављивања: 2017-08-23.
Куповина клопки за комарце ЈН МВ 20/2017
Рок за достављање понуда: 21.08.2017
Рок за достављање понуда: 18.08.2017
Датум објављивања: 2017-08-18.
Одлука о обустави поступка JН МВ 19/2017
Рок за достављање понуда: 11.08.2017
Рок за достављање понуда: 10.08.2017
Рок за достављање понуда: 08.08.2017
Рок за достављање понуда: 07.08.2017
Рок за достављање понуда: 03.08.2017
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Рок за достављање понуда: 31.07.2017
Рок за достављање понуда: 04.08.2017
Рок за достављање понуда: 08.08.2017
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Рок за достављање понуда: 02.08.2017
Рок за достављање понуда: 31.07.2017
Датум објављивања: 2017-07-24.
Куповина тонера и кетриџа за 2017.годину
Рок за достављање понуда: 01.08.2017
Рок за достављање понуда: 21.07.2017
Рок за достављање понуда: 28.07.2017
Рок за достављање понуда: 26.07.2017
Датум објављивања: 2017-07-18.
Услуге каско осигурања возила ЈН МВ 15/2017
Рок за достављање понуда: 13.07.2017
Рок за достављање понуда: 10.07.2017
Рок за достављање понуда: 29.06.2017
Рок за достављање понуда: 20.06.2017
Рок за достављање понуда: 20.06.2017
Рок за достављање понуда: 15.06.2017
Рок за достављање понуда: 19.06.2017
Рок за достављање понуда: 09.06.2017
Рок за достављање понуда: 08.06.2017
Рок за достављање понуда: 02.06.2017
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Рок за достављање понуда: 26.05.2017
Рок за достављање понуда: 24.05.2017
Рок за достављање понуда: 24.05.2017
Рок за достављање понуда: 18.05.2017
Рок за достављање понуда: 17.05.2017
Рок за достављање понуда: 25.05.2017
Рок за достављање понуда: 16.05.2017
Рок за достављање понуда: 09.05.2017
Рок за достављање понуда: 08.05.2017
Рок за достављање понуда: 05.05.2017
Рок за достављање понуда: 15.05.2017
Датум објављивања: 2017-05-05.
Куповина тонера и кетриџа ЈН МВ 11/2017
Рок за достављање понуда: 04.05.2017
Рок за достављање понуда: 03.05.2017
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Рок за достављање понуда: 28.04.2017
Рок за достављање понуда: 25.04.2017
Датум објављивања: 2017-04-25.
Одлука о додели уговора каско осигурање
Рок за достављање понуда: 24.04.2017
Рок за достављање понуда: 21.04.2017
Рок за достављање понуда: 03.05.2017
Датум објављивања: 2017-04-21.
Куповина солвента- ЈН МВ- Д 7/17
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Рок за достављање понуда: 19.04.2017
Рок за достављање понуда: 18.04.2017
Рок за достављање понуда: 26.04.2017
Рок за достављање понуда: 18.04.2017
Рок за достављање понуда: 18.04.2017
Рок за достављање понуда: 25.04.2017
Датум објављивања: 2017-04-13.
Услуге каско осигурања возила ЈН МВ 9/2017
Рок за достављање понуда: 24.04.2017
Датум објављивања: 2017-04-12.
Куповина тонера и кетриџа ЈН МВ 8/2017
Рок за достављање понуда: 10.04.2017
Рок за достављање понуда: 30.03.2017
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Рок за достављање понуда: 29.03.2017
Датум објављивања: 2017-03-29.
Одлука о додели уговора дрон ЈН МВ 6/2017
Рок за достављање понуда: 22.03.2017
Рок за достављање понуда: 28.03.2017
Рок за достављање понуда: 24.03.2017
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Рок за достављање понуда: 10.03.2017
Рок за достављање понуда: 14.02.2017
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Рок за достављање понуда: 09.02.2017
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Рок за достављање понуда: 31.01.2017
Рок за достављање понуда: 31.01.2017
Рок за достављање понуда: 08.02.2017
Рок за достављање понуда: 26.01.2017
Рок за достављање понуда: 09.01.2017
Датум објављивања: 2017-01-09.
План јавних набавки за 2017. годину
Рок за достављање понуда: 22.12.2016
Рок за достављање понуда: 20.12.2016
Датум објављивања: 2016-12-20.
Одлука о додели уговора ЈНМВ 24/2016 пик ап
Рок за достављање понуда: 20.12.2016
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Рок за достављање понуда: 14.12.2016
Рок за достављање понуда: 12.12.2016
Рок за достављање понуда: 09.12.2016
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Рок за достављање понуда: 16.12.2016
Датум објављивања: 2016-12-08.
Куповина пик ап возила ЈН МВ 23/2016
Рок за достављање понуда: 06.12.2016
Рок за достављање понуда: 13.12.2016
Рок за достављање понуда: 02.12.2016
Рок за достављање понуда: 02.12.2016
Рок за достављање понуда: 02.12.2016
Рок за достављање понуда: 02.12.2016
Рок за достављање понуда: 24.11.2016
Рок за достављање понуда: 24.11.2016
Рок за достављање понуда: 23.11.2016
Рок за достављање понуда: 01.12.2016
Датум објављивања: 2016-11-23.
Куповина активне супстанце Перметрин
Рок за достављање понуда: 01.12.2016
Рок за достављање понуда: 21.11.2016
Рок за достављање понуда: 30.11.2016
Рок за достављање понуда: 30.11.2016
Рок за достављање понуда: 18.11.2016
Рок за достављање понуда: 16.11.2016
Рок за достављање понуда: 21.11.2016
Датум објављивања: 2016-11-10.
Јавна набавка китови број ЈН МВ 17/2016
Рок за достављање понуда: 21.11.2016
Рок за достављање понуда: 09.11.2016
Рок за достављање понуда: 09.11.2016
Рок за достављање понуда: 09.11.2016
Рок за достављање понуда: 31.10.2016
Датум објављивања: 2016-10-21.
Куповина уређаја, термални замагљивач
Рок за достављање понуда: 31.10.2016
Рок за достављање понуда: 07.11.2016
Рок за достављање понуда: 30.09.2016
Датум објављивања: 2016-09-30.
Obaveštenje o izmeni plana javnih nabavki za 2016.godinu
Рок за достављање понуда: 16.09.2016
Рок за достављање понуда: 29.07.2016
Рок за достављање понуда: 28.07.2016
Рок за достављање понуда: 28.07.2016
Рок за достављање понуда: 20.07.2016
Рок за достављање понуда: 15.07.2016
Рок за достављање понуда: 15.07.2016
Рок за достављање понуда: 11.07.2016
Рок за достављање понуда: 08.07.2016
Рок за достављање понуда: 06.07.2016
Рок за достављање понуда: 04.07.2016
Рок за достављање понуда: 04.07.2016
Рок за достављање понуда: 01.07.2016
Рок за достављање понуда: 30.06.2016
Рок за достављање понуда: 30.06.2016
Рок за достављање понуда: 14.07.2016
Рок за достављање понуда: 28.06.2016
Рок за достављање понуда: 28.06.2016
Рок за достављање понуда: 28.07.2016
Рок за достављање понуда: 27.06.2016
Рок за достављање понуда: 01.07.2016
Рок за достављање понуда: 21.06.2016
Рок за достављање понуда: 17.06.2016
Рок за достављање понуда: 04.07.2016
Рок за достављање понуда: 15.06.2016
Рок за достављање понуда: 29.06.2016
Рок за достављање понуда: 26.05.2016
Рок за достављање понуда: 23.05.2016
Рок за достављање понуда: 12.05.2016
Рок за достављање понуда: 08.05.2016
Рок за достављање понуда: 04.05.2016
Рок за достављање понуда: 18.04.2016
Рок за достављање понуда: 25.04.2016
Рок за достављање понуда: 14.04.2016
Рок за достављање понуда: 13.04.2016
Рок за достављање понуда: 13.04.2016
Рок за достављање понуда: 13.04.2016
Рок за достављање понуда: 13.04.2016
Рок за достављање понуда: 18.04.2016
Рок за достављање понуда: 08.04.2016
Рок за достављање понуда: 08.04.2016
Рок за достављање понуда: 08.04.2016
Рок за достављање понуда: 11.04.2016
Рок за достављање понуда: 11.04.2016
Рок за достављање понуда: 05.04.2016
Рок за достављање понуда: 31.03.2016
Рок за достављање понуда: 30.04.2016
Рок за достављање понуда: 01.04.2016
Рок за достављање понуда: 01.04.2016
Рок за достављање понуда: 01.04.2016
Рок за достављање понуда: 01.04.2016
Рок за достављање понуда: 01.04.2016
Рок за достављање понуда: 01.04.2016
Рок за достављање понуда: 31.03.2016
Рок за достављање понуда: 30.03.2016
Рок за достављање понуда: 30.03.2016
Рок за достављање понуда: 30.03.2016
Рок за достављање понуда: 29.03.2016
Рок за достављање понуда: 29.03.2016
Рок за достављање понуда: 29.03.2016
Рок за достављање понуда: 28.03.2016
Рок за достављање понуда: 28.03.2016
Рок за достављање понуда: 28.03.2016
Рок за достављање понуда: 28.03.2016
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Датум објављивања: 2016-03-17.
Набавка канцеларијског материјала
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Датум објављивања: 2016-03-17.
Куповина хемикалије лепак за мишеве
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Рок за достављање понуда: 25.03.2016
Рок за достављање понуда: 24.03.2016
Рок за достављање понуда: 24.03.2016
Рок за достављање понуда: 14.04.2016
Рок за достављање понуда: 22.03.2016
Датум објављивања: 2016-03-14.
Куповина електричне енергије
Рок за достављање понуда: 13.04.2016
Рок за достављање понуда: 22.03.2016
Рок за достављање понуда: 22.03.2016
Рок за достављање понуда: 04.03.2016
Датум објављивања: 2016-03-04.
План јавних набавки за 2016. годину
Рок за достављање понуда: 29.10.2015
Датум објављивања: 2029-10-20.
Куповина канцеларијског материјала
Рок за достављање понуда: 29.10.2015
Рок за достављање понуда: 29.11.2015
Рок за достављање понуда: 29.10.2015
Рок за достављање понуда: 29.10.2015
Рок за достављање понуда: 19.10.2015
Рок за достављање понуда: 19.11.2015
Рок за достављање понуда: 19.10.2015
Рок за достављање понуда: 14.10.2015
Датум објављивања: 2015-10-14.
Солвент - уљани растваривач
Рок за достављање понуда: 14.10.2015
Датум објављивања: 2015-10-14.
Обавештење о закљученом уговору со
Рок за достављање понуда: 14.10.2015
Датум објављивања: 2015-10-14.
Одлука о додели уговора Солвент
Рок за достављање понуда: 06.10.2015
Рок за достављање понуда: 06.10.2015
Рок за достављање понуда: 06.10.2015