Beograd

%

,

km/h

hPa

DETEKCIJA VIRUSA ZAPADNOG NILA U POPULACIJI KOMARACA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE ZA 2019. GODINU

Svakodnvni obilazak novih terena i proces mapiranja:

 

LESKOVAC:

VLADIMIRCE:

OSEČINA, LOVAČKA REKA:

TRGOVIŠTE

KRUPANJ, prelivne cevi septičkih jama u reku Likordu

KRUPANJ, reka Ostruzanjka

LJUBOVIJA, monitoring slivnika

LJUBOVIJA, skladište starih guma sa zadržanom vodom

VLADIČIN HAN, kanal koji se uliva u Južnu Moravu, niska temperatura vode- oko 9 stepeni

MEDVEĐA, reka Jablanica, centar varošice

KRUŠEVAC, Garski potok

VELIKA MORAVA, Mrtvaja uz Veliku Moravu

ZLATIBOR, reka Ribnica

DIMITROVGRAD, reka Nišava

ZAPADNA MORAVA, tri larve Anopheles-a

LOZNICA, larve Anopheles-a

LOZNICA, slivnici sa vodom

VRNJAČKA BANJA, izvor Jezero

LUČANI, reka Bjelica

ŠABAC, Cerski kanal- pronađene larve

 

ŠABAC, kanal u blizini reke Save, pronađene Anofelične larve- preko 10 po zahvatu

MATARUŠKA BANJA, tri Anopheles larve

BOSILEGRAD, kanal koji se uliva u Dragovišticu, nema larvi

ŽITORAĐE, kanal kroz naselje, pronađene larve Aedes– do 5 po zahvatu

KRALJEVO, industrijski kanal, pronađene dve larve Aedes i dve lutke

BLACE, Balčko jezero, pronađeno puno larvi – L3, L4- 50 po zahvatu

RASTOVNIČKO JEZERO, nizak vodostaj