Beograd

+19.5°

19.08.2019.

max: 33.5

min: 19

20.08.2019.

max: 34.5

min: 22

21.08.2019.

max: 30.5

min: 20.5

22.08.2019.

max: 28.9

min: 17.6

23.08.2019.

max: 29.3

min: 16.4

24.08.2019.

max: 32.5

min: 16.1

54%

Juznoistocni,

8.3km/h

1016hPa

PROGRAMI ZA SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO

– sprovođenje centralizovane sterilizacije medicniskog pribora i opreme, u zdravstvenim ustanovama u Beogradu, etilen oksidom
– sprovođenje Programa sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija merama dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije u zdravstvenim ustanovama u Beogradu
– Suzbijanje kućnih formi komaraca u zatovrenom prostoru
– Rana detekcija uzročnika Lajmske bolesti na preparatu krpelja skinutog sa kože pacijenta
– Detekcija izazivača Lajmske bolesti, virusnog Krpeljskog encefalitisa i humane granulocitne anaplazmoze na populaciji krpelja i teritorijalna distribucija na teritoriji Republike Srbije
– Detekcija virusa Zapadnog Nila na populaciji komaraca i teritorijalna distribucija na teritoriji Republike Srbije

PROGRAMI ZA SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

– sprovođenje prognoze nadzora i kontrole nad izvođenjem sistematske deratizacije
– izvođenje Programa suzbijanja larvi i odraslih kućnih formi komaraca u zatvorenom prostoru
– organizacija i koordinacija akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje
– organizacija i koordinacija akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz aviona
– sprovođenje prognoze, nadzora i kontrole nad izvođenjem suzbijanja krpelja
– dezinfekcija teritorija 6 poplavljenih beogradskih opština za vreme majskih poplava 2014. godine
– Interventna deratizacija 2014.godine
– Sistematska deratizacija 2014.godine
– Sistematska deratizacija 2015.godine
– Suzbijanje larvi komaraca 2015.godine
– Suzbijanje odraslih formi komaraca 2015.godine
– Suzbijanje kućnih formi komaraca 2015. godine
– Suzbijanje krpelja 2015.godine

– OSTALI GRADOVI:
• PANČEVO-monitoring štetnih organizama 2014-2015.godine
• PARAĆIN-izrada programa za suzbijanje komaraca 2014.godine
• Raspodela larvicida u 71 poplavljenoj opštini tokom majskih poplava 2014.godine
• Entomološki nadzor krpelja I komaraca u 26 gradova na teritoriji Srbije od 2013.godine
• Detekcija virusa Zapadnog Nila u populaciji komaraca izlovljenih specijalizovanim klopkama po redovnom program I po epidemiološkim indikacijama (ukupno analiziranje preparata iz oko 43 grada)

ZAVOD JE NASTAVNA BAZA ZA:
• Medicinski fakultet predmet epidemiologija za osnovne i specijalističke studije
• Fakultet bezbednosti
• Veterinarski fakultet
• Srednja medicinska škola
• Hemijsko-prehrambena tehnološka škola
• Odžavanje kurseva za sva pravna I fizička lica koja se bave poslovima DDD
• Kurs prve pomoći i zbrinjavanja u akcidentnim situacijama i rad sa otrovima

PROGRAMI ZA SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE

– izvođenje Programa preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima osnovnih i srednjih škola
– izvođenje Programa preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima predškolskih ustanova