Beograd

%

,

km/h

hPa

KOMORA ZA STERILIZACIJU

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju obavlјa sterilizaciju termolabilnog medicinskog materijala, pribora i opreme etilen oksidom u sopstvenim vakum komorama.

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju pruža uslugu sterilizaciju  etilen oksidom u sopstvenim vakum komorama tećim licima. Više o tehnologiji i cenovniku usluga zainteresovani mogu dobiti upitom na zavod@biocidi.org.rs ili telefonom na +381 11 305 4000