Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

DDD usluge i fumigacija

Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju možete zakazati na telefone:

+381 011 3054 007, 3054 004, 3054 015, 3054 021, 3054 020, 355 44 99

Stručnjaci Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju (lekari,biolozi, veterinari i inženjeri zaštite bilja), kao i operativni tehničari kvalitetno i efikasno sprovode metode:

- Dezinfekcije po epidemiološkim indikacijama
- Dezinfekcije u vanrednim uslovima
- Suzbijanja artropoda (smeđih bubašvaba, crnih bubašvaba, mrava, muva, komaraca, osa, stršljenova, krpelja)
- Suzbijanje štetnih glodara (sivog pacova, crnog pacova i kućnog miša)
- Suzbijanja korova (ambrozije)
- Fumigacije
Direktne metode primene DDD mera podrazumevaju upotrebu sredstava koja su registrovana i propisana za određenu namenu.
U Zavodu za biocide i medicinsku ekologiju postoji odgovarajuća oprema za sve namene, kao i petnaest mobilnih ekipa(vozilo +dva operativna tehničara ) obučenih za rad sa otrovima.Dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju možete zakazati na telefone:

+381 011 3054 007, 3054 004, 3054 015, 3054 021, 3054 020, 355 44 99