Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Istorijat

Dana 5. oktobra 1891. godine Srpsko lekarsko društvo donelo je odluku o osnivanju Zavoda za dezinfekciju, kao jedne od najstarijih preventivnih zdravstvenih ustanova na Balkanu. Taj zadatak je poveren prof. dr Milanu Jovanoviću Batutu. Delatnost današnjeg Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, a nekadašnjeg Zavoda za dezinfekciju, krajem 19. i početkom 20. veka bila je vezana za dezinfekcije po epidemiološkim indikacijama.

Godine 1934., u Zavodu kao najmodernijoj ustanovi tog tipa na Balkanu, započinju i poslovi na suzbijanju komaraca, na području Beograda, kao i poslovi deratizacije. Nakon Drugog svetskog rata, u Zavodu za DDD započelo se sa pripremama programskih aktivnosti.

Grad Beograd je jedan od retkih gradova u Evropi u kome se neprekidno od 1960. godine sprovodi sistematska deratizacija. Sedamdesetih godina prošlog veka započinje se sa intezivnim tretmanima suzbijanja komaraca sa zemlje, a početkom 90-tih godina napravljen je Program sprovođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zdravstvenim ustanovama na području grada Beograda.

Od 1994. godine u Beogradu, kao prvom gradu u Evropi , sprovodi se akcija suzbijanja krpelja. Na osnovu svih saznanja i visoko obrazovanog kadra u Zavodu od 1995. godine u Ministarstvu za nauku registrovan je Centar za istraživanja.

Početkom 21. veka delatnost Zavoda proširena je na obavljanje monitoringa u oblastima suzbijanja štetnih insekata i glodara. Od 1.1.2007. godine Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju dobija novo ime Zavod za biocide i medicinsku ekologiju. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju ima sertifikovan sistem menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001 od 2000. godine i sertifikat sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001 od 2009. godine.