Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Istorijat

Dana 5. oktobra 1891. godine Srpsko lekarsko društvo donelo je odluku o osnivanju Zavoda za dezinfekciju, kao jedne od najstarijih preventivnih zdravstvenih ustanova na Balkanu. Taj zadatak je poveren prof. dr Milanu Jovanoviću Batutu. Delatnost današnjeg Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju, a nekadašnjeg Zavoda za dezinfekciju, krajem 19. i početkom 20. veka bila je vezana za dezinfekcije po epidemiološkim indikacijama.

Godine 1934., u Zavodu kao najmodernijoj ustanovi tog tipa na Balkanu, započinju i poslovi na suzbijanju komaraca, na području Beograda, kao i poslovi deratizacije. Nakon Drugog svetskog rata, u Zavodu za DDD započelo se sa pripremama programskih aktivnosti.

Grad Beograd je jedan od retkih gradova u Evropi u kome se neprekidno od 1960. godine sprovodi sistematska deratizacija. Sedamdesetih godina prošlog veka započinje se sa intezivnim tretmanima suzbijanja komaraca sa zemlje, a početkom 90-tih godina napravljen je Program sprovođenja preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zdravstvenim ustanovama na području grada Beograda.

Od 1994. godine u Beogradu, kao prvom gradu u Evropi , sprovodi se akcija suzbijanja krpelja. Na osnovu svih saznanja i visoko obrazovanog kadra u Zavodu od 1995. godine u Ministarstvu za nauku registrovan je Centar za istraživanja.

Početkom 21. veka delatnost Zavoda proširena je na obavljanje monitoringa u oblastima suzbijanja štetnih insekata i glodara. Od 1.1.2007. godine Zavod za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju dobija novo ime Zavod za biocide i medicinsku ekologiju. Zavod za biocide i medicinsku ekologiju ima sertifikovan sistem menadžmenta kvaliteta prema zahtevima standarda ISO 9001 od 2000. godine i sertifikat sistema upravljanja zaštitom životne sredine prema zahtevima standarda ISO 14001 od 2009. godine.