Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Laboratorijske usluge

U opremljenim laboratorijama se mogu vršiti:

- analitička ispitivanja određivanje sadržaja aktivnih supstanci pomoću hemijskih metoda volumetrije, UV-VIS, gasne hromatografije i metode HPLC
- toksikološka ispitivanja
- ispitivanje biološke efikasnosti biocida
- ispitivanje ekotoksikoloških svojstava biocida