Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Reference

PROGRAMI ZA SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO


- sprovođenje centralizovane sterilizacije medicniskog pribora i opreme, u zdravstvenim ustanovama u Beogradu, etilen oksidom
- sprovođenje Programa sprečavanja i suzbijanja bolničkih infekcija merama dezinfekcije dezinsekcije i deratizacije u zdravstvenim ustanovama u Beogradu
- Suzbijanje kućnih formi komaraca u zatovrenom prostoru
- Rana detekcija uzročnika Lajmske bolesti na preparatu krpelja skinutog sa kože pacijenta
- Detekcija izazivača Lajmske bolesti, virusnog Krpeljskog encefalitisa i humane granulocitne anaplazmoze na populaciji krpelja i teritorijalna distribucija na teritoriji Republike Srbije
- Detekcija virusa Zapadnog Nila na populaciji komaraca i teritorijalna distribucija na teritoriji Republike Srbije


PROGRAMI ZA SEKRETARIJAT ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

- sprovođenje prognoze nadzora i kontrole nad izvođenjem sistematske deratizacije
- izvođenje Programa suzbijanja larvi i odraslih kućnih formi komaraca u zatvorenom prostoru
- organizacija i koordinacija akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima sa zemlje
- organizacija i koordinacija akcija suzbijanja odraslih formi komaraca uređajima iz aviona
- sprovođenje prognoze, nadzora i kontrole nad izvođenjem suzbijanja krpelja
- dezinfekcija teritorija 6 poplavljenih beogradskih opština za vreme majskih poplava 2014. godine
- Interventna deratizacija 2014.godine
- Sistematska deratizacija 2014.godine
- Sistematska deratizacija 2015.godine
- Suzbijanje larvi komaraca 2015.godine
- Suzbijanje odraslih formi komaraca 2015.godine
- Suzbijanje kućnih formi komaraca 2015. godine
- Suzbijanje krpelja 2015.godine

- OSTALI GRADOVI:
• PANČEVO-monitoring štetnih organizama 2014-2015.godine
• PARAĆIN-izrada programa za suzbijanje komaraca 2014.godine
• Raspodela larvicida u 71 poplavljenoj opštini tokom majskih poplava 2014.godine
• Entomološki nadzor krpelja I komaraca u 26 gradova na teritoriji Srbije od 2013.godine
• Detekcija virusa Zapadnog Nila u populaciji komaraca izlovljenih specijalizovanim klopkama po redovnom program I po epidemiološkim indikacijama (ukupno analiziranje preparata iz oko 43 grada)

ZAVOD JE NASTAVNA BAZA ZA:
• Medicinski fakultet predmet epidemiologija za osnovne i specijalističke studije
• Fakultet bezbednosti
• Veterinarski fakultet
• Srednja medicinska škola
• Hemijsko-prehrambena tehnološka škola
• Odžavanje kurseva za sva pravna I fizička lica koja se bave poslovima DDD
• Kurs prve pomoći i zbrinjavanja u akcidentnim situacijama i rad sa otrovimaPROGRAMI ZA SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANjE

- izvođenje Programa preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima osnovnih i srednjih škola
- izvođenje Programa preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima predškolskih ustanova