Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Standardi

SRPS ISO 9001:2008
Sistem menadžmenta kvalitetomSRPS ISO 14001:2005
Sistem upravljanja zaštitom životne sredineSRPS OHSAS 18001:2008
Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu