Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Tretman larvi komaraca

Larve komaraca žive u vodi i služe kao hrana grabljivim insektima, ribama, račićima i paucima. Međutim, bez obzira na brojnost koju prirodni neprijatelji komaraca mogu dostići oni nikada nisu u stanju da konzumiraju značajan deo populacija sačinjenih od velikog broja jedinki koje svoj život u vodenoj sredini završe za veoma kratko vreme, zato je neophodno primeniti odgovarajuće mere za suzbijanje larvi komaraca.U stadijumu larve komarci su slabije mobilni i ograničeni na manje površine tako da je koncentracija individua veća nego u slučaju odraslih jedinki. Primera radi: izvorište srednje veličine od 1 ha i dubine 10 cm sadrži1 000 000 l vode. Ako litra vode sadrži 1000 larvi pomenuto izvorište pruža uslove za razvoj1 000 000 000 larvi. Ako se larve preobraze u lutke, a iz njih izlete odrasli komarci, adulti će naseliti za nekoliko dana teritoriju 3 km udaljenu od izvorišta, odnosno zauzeti površinu od 1000 ha. U periodu od svega nekoliko dana u navedenom primeru površina na kojoj treba suzbijati komarce povećala se sa 1 ha na 1000 ha odnosno za 1000 puta. Pravovremenim sprovođenjem akcije suzbijanja larvi komaraca značajno se redukuje mogućnost izletanja odraslih komaraca, a samim tim se sprečava širenje odraslih komaraca na mnogo veću udaljenost od samog izvorišta.Larvicidni tretman predstavlja aktivnosti koje se preduzimaju na suzbijanju larvi komaraca hemijskim i biološkim sredstvima po staništima na kojima se one održavaju i razvijaju. Larve komaraca razvijaju se u stajaćim vodama različitog stepena čistoće. Najčešća staništa larvi komaraca su: bare, kanali, mrtvaje, razlivi reka, crpne stanice, šahtе, vaze, kofe, burad u kojima se lageruje voda, bazeni,pojilišta,septičke jame, gume, divlje deponije. Većina ovih lokaliteta je karakteristična za rast i razvoj kućnih komaraca koje je priroda na uštrb skromnih letačkih sposobnosti obdarila mogućnošću razvoja u malom prostoru. Pronaći svaku odbačenu konzervu ili zaboravljenu kofu sa vodom je nemoguće tako da nam je tu neophodna saradnja građana kako u preventivnim merama tako i u delu direktne borbe protiv ove vrste komaraca.Izbor preparata za larvicidni tretman zavisi od stepena osetljivosti larvi prema insekticidnim preparataima, forme preparata za aplikaciju, terena, tipa staništa, prohodnosti staništa, zagađenosti vode, brzine protoka i finansijske mogućnosti.Za larvicidni tretman komaraca koriste se jedinjenja iz različitih hemijskih grupa. Dugo vremena je korišćen preparat iz grupe organofosfata, sada se koriste jedinjenja koja se nalaze u grupi regulatora rasta insekata. Količine preparata mogu da variraju zavisno od zagađenosti vode i brzine protoka. Ako je voda čista i stajaća onda se upotrebljavaju najniže dozvoljene količine, ukoliko se radi o vodama zagađenim organskim materijama količina preparata se povećava do gornje granice.

Na teritoriji grada Beograda Zavod za biocide i medicinsku ekologiju larvicidni tretman sprovodi od marta do oktobra. Larvicidnim tretmanom su obuhvaćene vodene površine koje predstavljaju legla larvi komaraca na teritoriji celog grada. Najveći akcenat je stavljen na levu obalu Dunava i tretman se na tom delu radi 5 puta mesečno,takođe delovi koji se rade češće su i mreže meliracionih kanala u Surčinskom polju i Makiškom polju.