Latinica / Ћирилица / English
Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija Agencija za akreditacija

Za grad Beograd

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju ima isključivo pravo na obavljanje sledećih aktivnosti:

1.obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Grad Beograd, u objektima osnovnih škola čiji je osnivač Grad Beograd, u objektima predškolskih ustanova čiji je osnivač Grad Beograd, u objektima socijalne zaštite čiji je osnivač Grad Beograd i objektima organa Grada Bеograda.

2.obavljanje poslova dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u objektima javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Beograd;

3.obavljanje poslova sistematske deratizacije stambenog fonda, nehigjenskih naselja i priobalja na teritoriji Grada Beograda;

4.obavljanje poslova suzbijanja krpelja na teritoriji Grada Beograda;

5.obavljanje poslova suzbijanja larvi komaraca, odraslih formi komaracai i kućnih formi komaraca na teritoriji Grada Beograda;

6.obavljanje poslova monitoringa štetnih organizama na teritoriji Grada Beograda;

7.obavljanje poslova dezinfekcije prema programskim indikacijama i u vanrednim situacijama na teritoriji Grada Beograda.