Beograd

%

,

km/h

hPa

СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА

ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА ОДРАСЛИХ ФОРМИ КОМАРАЦА

Сузбијање одраслих форми комараца спроводи се у два правца: ларвицидни третман и третман одраслих форми комараца како у затвореном простору тако и на отвореним површинама.

Третман сузбијање одраслих форми комараца на отвореним површинама примењује се у случају повећања броја одраслих форми комараца на одређеним локалитетима. Повећана бројност одређује мониторингом и сталним праћењем популације комараца на територији града Београда.

Када се установи повећана бројност комараца, спроводи се третман сузбијања одраслих форми комараца на отвореним површинама а у обзир се узима конфигурација терена, густина вегетације, близина река, близина разлива (кубика) река, близина гробља и септичких јама као потенцијалних станишта за развиће комараца.

Према локалитету и конфигурацији терена користе се и различити уређаји. Третман урбаних делова града врши уређаје УЛВ Аеросол Генератор – хладно замагљивање, третман приобаља, терена са густом вегетацијом врши се димним генераторима за термално замагљивање различитих запремина.

Третман сузбијања одраслих форми комараца хладним замагљивањем спроводи се у урбаном делу града.

Третман сузбијања одраслих форми комараца термалним замагљивањем спроводи се у парковима као на пример зеленило око зграде у блоку 71, 45, 44, 70, 70а, 72, 61, 63, 62, 64, зеленило око зграде у улици Липа, Михаила Петровића, Видиковачком и Виноградарском венцу итд., парк-шумама, шумама, приобаљу река, гробљима као и свим локалитетима који су обрасли густом вегетацијом. Предност термалног замагљивања јесте у томе што се активна подршка која делује на одрасле облике комараца, растворена у органском растварачу у облику дима лагано провлачи кроз густу вегетацију. Величина капљице при раду са димним генераторима је у просеку од 5 до 10 микрона што омогућава лагано падање активне суптанце и њен дужи контакт са комарцима.

Сузбијање одраслих форми комараца спроводи се под адекватним временским условима (одговарајућа температура и влажност ваздуха, одговарајућа брзина ветра и без падавина).
Сузбијање одраслих форми комараца спроводи се у време највеће активности комараца и то у вечерњим часовима од 19 до 23 х и раним јутарњим часовима од 04 до 07 х. У врелим летњим данима када дневне температуре достижу високе вредности и наши суграђани излазе у вечерњим часовима од 19 до 23 х у парку испред зграда, на кеј поред реке, на Аду Циганлију или Аду Хују да се освеже и прошетају у природи. Период од 19 х до 23 х је период највеће активности комараца и оптимално време за третман сузбијања одраслих форми комараца, из тих разлога апелујемо на суграђане да имају разумевања за наше екипе на терену.

Третман сузбијање одраслих форми комараца са земље врши се биоцидним препаратом који је безбедан по здравље људи и регистрован за ту намену.

ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА ЛАРВИ КОМАРАЦА

На отвореним површинама ларве комараца се сузбијају са земљом и то на свим воденим површинама које представљају потенцијалне жаришта за њихов раст и развиће. Под овим се подразумевају мелирациони канали, баре, фекални канали, разливи, водена огледала, кубици и сл. Третмани се изводи неколико пута током сезоне, при чему њихова учесталост зависи од броја ларви у одређеној воденој површини. Избор препарата за ларвицидни третман зависи од степена осетљивости ларви према инсектицидним препаратима, форме препарата за апликацију, терена, типа станишта, проходности станишта, загађености воде, брзине протока и финансијске могућности. За ларвицидни третман комараца користи се једињење из различитих хемијских група. Дуго времена је коришћен препарат из групе органофосфата, сада се користи једињење које се налази у групи регулатора раста инсеката. Количине препарата могу да варирају зависно од загађености воде и брзине протока. Ако је вода чиста и стајаћа, онда се употребљавају најниже дозвољене количине, уколико се ради о водама загађеним органским материјама количина препарата повећава до горње границе. На територији града Београда Завод за биоцид и медицинску екологију ларвицидни третман спроводи од марта до октобра. Ларвицидним третманом обухваћене су водене површине које представљају легла ларви комараца на територији целог града.

ТРЕТМАН СУЗБИЈАЊА КУЋНИХ ФОРМИ КОМАРАЦА

Да ли случајно имате комарце у згради или стану и у току зиме? Не причињава вам се..то су тзв.кућне форме комараца. Са доласком хладног времена, стварају се неповољни услови за општанак комараца напољу и они траже места где могу да презиме. Комарци презимљавају у подрумима, шахтама, подстаницама, техничким етажама, гаражама, кућицама лифта … где је бог довољно висок за њихово преживљавање.

Преко зиме преживљавају пре свега оплођене жене које се скривају на оваквим местима и које на пролеће дају нову генерацију комараца. Уколико комарци нађу топлије просторе са водом могу да се и током целе зиме размножавају и да боду станаре током целе године.

Ако имате проблем контактирајте Завод за биоцид и медицинску екологију изводи сузбијање комараца у затвореном простору стамбених и других објеката. Средства за извођење третмана обезбедили су Град Београд и не сносе га грађани. Након третмана најважније је искупити накупљену воду уколико је има и онемогућити ново накупљање воде. Проверите да вам не цури из цеви у техничким етажама и подстаницама и поставите мреже на прозоре подрума да убудуће комарци не могу да уђу у подруме. Обратите пажњу да ли на поду зграде имате шахте и шта се налази у њима јер се накада комарци размножавају у шатама;

Завод за биоцид и медицинску екологију ефикасно и брзо изводи сузбијање комараца у затвореним просторима. Средина која се користи за лечење потпуно је безбедна за здравље људи.