Beograd

%

,

km/h

hPa

Tretman odraslih formi komaraca

Suzbijanje odraslih formi komaraca sprovodi se u dva pravca: larvicidni tretman i tretman odraslih formi komaraca kako u zatvorenom prostoru tako i na otvorenim površinama.

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na otvorenim površinama se primenjuje u slučaju povećane brojnosti odraslih formi komaraca na određenim lokalitetima. Povećana brojnost se određuje monitoringom i stalnim praćenjem populacije komaraca na teritoriji grada Beograda.

Kada se ustanovi povećana brojnost komaraca, sprovodi se tretman suzbijanja odraslih formi komaraca na otvorenim površinama a u obzir se uzima konfiguracija terena, gustina vegetacije, blizina reka, blizina razliva (kubika) reka, blizina grobalja i septičkih jama kao potencijalnih staništa za razviće komaraca.

Prema lokalitetu i konfiguraciji terena koriste se i različiti uređaji. Tretman urbanih delova grada vrši se uređajem ULV Aerosol Generator – hladno zamagljivanje, tretman priobalja, terena sa gustom vegetacijom vrši se dimnim generatorima za termalno zamagljivanje različite zapremine.

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca hladnim zamagljivanjem sprovodi se u urbanom delu grada.

Tretman suzbijanja odraslih formi komaraca termalnim zamagljivanjem sprovodi se u parkovima kao na primer zelenilo oko zgrada u bloku 71, 45, 44, 70, 70a, 72, 61, 63, 62, 64, zelenilo oko zgrada u ulici Lipa, Mihaila Petrovića, Vidikovačkom i Vinogradarskom vencu itd., park-šumama, šumama, priobalju reka, grobljima kao i svim lokalitetima koji su obrasli gustom vegetacijom. Prednost termalnog zamagljivanja jeste u tome što se aktivna supstanca koja deluje na odrasle oblike komaraca, rastvorena u organskom rastvaraču u obliku dima lagano provlači kroz gustu vegetaciju. Veličina kapljice pri radu sa dimnim generatorima je u proseku od 5 do 10 mikrona što omogućava lagano padanje aktivne suptance i njen duži kontakt sa komarcima.

Suzbijanje odraslih formi komaraca sprovodi se pod adekvatnim vremenskim uslovima (odgovarajuća temperatura i vlažnost vazduha, odgovarajuća brzina vetra i bez padavina).
Suzbijanje odraslih formi komaraca sprovodi se u vreme najveće aktivnosti komaraca i to u večernjim časovima od 19 do 23 h i ranim jutarnjim časovima od 04 do 07 h. U vrelim letnjim danima kada dnevne temperature dostižu visoke vrednosti i naši sugrađani izlaze u večernjim časovima od 19 do 23 h u park ispred zgrade, na kej pored reke, na Adu Ciganliju ili Adu Huju da se osveže i prošetaju u prirodi. Period od 19 h do 23 h je period najveće aktivnosti komaraca i optimalno vreme za tretman suzbijanja odraslih formi komaraca, iz tih razloga apelujemo na sugrađane da imaju razumevanja za naše ekipe na terenu.

Tretman suzbijnja odraslih formi komaraca sa zemlje vrši se biocidnim preparatom koji je bezbedan po zdravlje ljudi i registrovan za tu namenu.