Beograd

%

,

km/h

hPa

Uputstvo za uplatu

Poštovani,

Obaveštavamo Vas da od 10.06.2019. godine prelazimo na online relicenciranje za DDD poslove i
Fumigaciju.

Ovaj način obnavljanja licenci (jednom godišnje) će, nadsamo se , biti lakši, jednostavniji i povoljniji za
sve vas.

Prijavljivanje zainteresovanih možete obaviti na mail dejan.mitrovic.dr@gmail.com, ili telefonom na broj
064/8226959, – dr Dejan Mitrović.

U dogovoru sa njim dobićete profakturu na iznos za relicenciranje i to:
– 10.000,00 dinara – relicenca iz DDD poslova
– 8.000,00 dinara – relicenca iz fumigacije

Nakon uplate iznosa, mejlom će vam biti prosleđeno korisničko ime i šifra za pristup testu, kao i
uputstvo za online relicenciranje.

Pre nego počnete da rešavate test, pročitajte tekst vezan za tu temu jer će i pitanja biti formulisana na
osnovu podataka iz priloženog teksta.

Nakon uspešnog rešavanja testa, potvrda o relicenciranju će vam biti poslata poštom na adresu firme.