Beograd

%

,

km/h

hPa

Захвалница Владе Републике Србије Заводу за биоциде и медицинску екологију.

03. Jun 2020.

22.05.2020. Завод за биоцидe и медицинску екологију примио је захвалницу Владе Републике Србије на изузетном научном доприносу у борби против болести COVID 19.
На дан примирја 11.11.2020. године указом председника Републике Србије Завод за биоцидe и медицинску екологију одликован је Сребрном медаљом за заслуге у обављању низа активности за заштиту становништва од COVID-a 19. ВИДЕО ЛИНК