Beograd

%

,

km/h

hPa

СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА

Сузбијање крпеља се врши на зеленим површинама 16 градских општина на територији Београда и то на следећим локалитетима: Липовачка шума, СП „Јајинци“, Миљаковачка шума, Бањица, Топчидер, Хајд парк, Кошутњак, Пионирски град, Филмски град, улица Нова Скојевска, парк на Бановом Брду, парк Беле Воде, Ада Циганлија, Шумице и околина, Звездарска шума, Ташмајдан, Калемегдан, Ушће са приобаљем и околним парковима у Новом Београду, Бојчинска шума, Степин гај, Авала, Гроцка, Младеновац, Сопот, Лазаревац, Барајево, Сурчин.

Организација и динамика сузбијања крпеља

Организација и динамика сузбијања крпеља врши се у складу са претходно обављеним мониторингом крпеља, на основу примљених позива грађана и у зависности од временских услова.
Третирање крпеља се врши у периоду њихове највеће активности (први третман током априла и маја, и други третман током септембра и октобра).
Сузбијање крпеља се врши преко дана, у периоду од 10 до 16 сати под адекватним временским условима (одговарајућа температура и влажност ваздуха, одговарајућа брзина ветра и без падавина). Да би се препарат равномерно нанео по одређеном локалитету и имао дејство, потребно је да температура буде испод 28 степени, да ветар не буде изнад 3m на сат, као и да не падне киша наредних 48 сати.
Уколико се након извршеног мониторинга установи повећана бројност крпеља у одређеном делу града, сузбијање крпеља ће се обавити на тој локацији у најкраћем могућем року.

Опис локација

Током извођења сузбијања крпеља се води рачуна о површинама на којима се врши сузбијање ових пауколиких зглавкара. Третирају се паркови, излетишта, шеталишта, шуме, парк шуме, дечија игралишта, спортски центри и друге зелене површине на којима бораве грађани.

Препарат

Третман сузбијња крпеља врши се биоцидним препаратом који је безбедан по здравље људи и регистрован за ту намену.

Апарати

За сузбијање крпеља користе се уређаји за третман са земље IGEBA LV и STIHL леђни атомизери.