Beograd

%

,

km/h

hPa

SUZBIJANJE OSTALIH ŠTETNIH INSEKATA

Zavod za biocide i medicinsku ekologiju vrši usluge preventivne deratizacije i dezinsekcije u cilju uništavanja štetnih vrsta insekata i glodara koji prenose zarazne bolesti i prave ekonomske štete u:

– Konditorskoj industriji
– Klanicama
– Mlekarama
– Pekarama
– Hotelijerstvu
– Trgovini
– Elektrosistemima
– Stočarskim objektima
– Mlinsko pekarskoj industriji
– Poslovno stambenim objektima
– Zaštita kulturnih dobara

Dezinsekcija je suzbijanjae štetnih insekata i njihovo svođenje na biološki minimum.Dezinsekcija se sprovodi mehaničkim,fizičkim, biološkim i hemijskim metodama.Insekti svojim aktivnišću prenose uzročnike zaraznih bolesti,parazitiraju na telu čoveka, prouzrokuju uznemirenost,izazivaju alergijske reakcije, uništavaju i zagađuju hranu.

Dezinsekciju obavljamo sledećim metodama:
– Vlažna dezinsekcija električnim i motornim prskalicama,generatorima za toplo i hladno zamagljivanje
– Tretiranje gelovima i feromonskim klopkama

Za primenu DDD mera koriste se preparati koji su dozvoljeni u javnoj higijeni,imaju bezbednosni list i rešenje nadležnih ministarstava.

Zavod za biocide sprovodi mere dezinsekcije i deratizacije po HACCP sistemu.

Prema definiciji HACCP je sistem za identifikaciju, ocenjivanje i kontrolu opasnosti od značaja za bezbednost hrane, odnosno, to je sistem upravljanja u svim segmentima proizvodnje hrane u kojem se sigurnost postiže kroz analizu i kontrolu bioloških, hemijskih i fizičkih hazarda od proizvodnje sirovog materijala, prerade i rukovanja do finalnog produkta, distribucije i konzumiranja.

Šta znači HACCP:
1. Hazard – Opasnost po zdravlje u određenoj tački procesa proizvodnje namirnica
2. Analysis – Analiza opasnosti moguće kontaminacije proizvoda u svakoj tački procesa proizvodnje namirnice
3. Critical – Određivanje kritične tačke u procesu po zdravstvenu bezbednost proizvoda
4. Control – Kontrola kritične tačke procesa
5. Point – Tačaka procesa proizvodnje namirnica

Osnovni cilj HACCP sistema je proizvodnja bezbednih prehrambenih proizvoda, što zapravo znači da se ne odnosi na kvalitet proizvoda već na njegovu zdravstvenu ispravnost. Dakle ovaj sistem podrazumeva proizvodnju zdravstveno ispravnih namirnica preventivnim delovanjem tj. da se predupredi pojava štetnih insekata i glodara.

Primena HACCP sistema zahteva timski pristup rešavanju problema (korisnik i pružalac usluga) i traži punu opredeljenost i uključenost rukovodstva i ostalih radnika.